Tarieven

Praktijk Solleveld » Tarieven

Tarieven per 1 juli 2018

Fysiotherapie
Zorgverzekeraars geven ons voor fysiotherapie niet de vergoeding en behandelingsruimte om de kwaliteit te kunnen blijven leveren die wij voor ogen hebben. De opstelling van de zorgverzekeraars is wat ons betreft teveel van ‘cliënt en individu’ naar ’targets en productie’ gegaan. Dat is niet de weg die wij willen gaan. Door het uitsluiten van knellende regelgeving en bureaucratische administratie kunnen wij nu onze volle aandacht en tijd besteden aan een optimale begeleiding van onze cliënten. Wij zien in deze contractvrijheid tevens een uitstekende mogelijkheid om de kwaliteit van onze inzichten en werkmethoden te waarborgen.

Eerste consult (niet zijnde fysiotherapie)
Voor het eerste consult wordt één tot maximaal anderhalf uur voor u gereserveerd. In dit tijdsbestek kunt u verwachten dat – behalve het bespreken van de OPG-bevindingen – op geleide van uw hulpvraag en diagnostische noodzaak direct aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd.

Kosten
De kosten voor het eerste consult zijn 250.– euro. Dit behelst de intake en het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken alsook het opstellen van een bevindingenverslag en een eerste therapievoorstel. 

Eventueel aanvullend onderzoek door derden
Tot voor enige tijd stuurden externe laboratoria hun nota direct naar uw  zorgverzekeraar. Onlangs zijn de wettelijke regels in het zorgstelsel drastisch aangepast. Als gevolg daarvan sturen sommige laboratoria de nota’s voor hun verrichtingen of naar u dan wel naar onze praktijk. Is het laatste het geval, doen wij u de originele nota toekomen met het verzoek zelf voor de betaling aan het laboratorium zorg te dragen en de factuur daarna in te dienen bij uw verzekering. Of de nota door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van het door u afgesloten verzekeringspakket. In voorkomende gevallen kan het dus zijn dat u bepaalde kosten van derden geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Privacywetgeving
Gelet op de sinds mei 2018 van kracht zijnde Europese privacywetgeving wordt u tijdens het eerste consult verzocht om een toestemmingsformulier te ondertekenen waarmee u verklaart akkoord te gaan met het bewaren van uw persoons- en medische gegevens en de algemene voorwaarden van Praktijk Solleveld.

Vervolgconsult
Als u het bevindingenverslag en het therapieplan wilt bespreken dan zal daar een uur voor worden vrijgehouden. De kosten voor dit vervolgconsult bedragen € 115.—. Afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering worden de kosten voor deze consulten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Nazorg operatieve ingrepen
De kosten voor nazorgbehandelingen zijn € 80.–. Deze zorg is inclusief alle benodigde (disposable) materialen, laserbehandeling en neuraaltherapie. Veelal worden deze onderzoeken en consulten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Natuurgeneeskundige consulten
Het tarief voor natuurgeneeskundige behandelingen zoals acupunctuur, segmenttherapie, Baunscheidt-therapie, etc. zijn € 95.—  inclusief alle benodigde materialen. In de regel worden deze kosten – afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering – geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Emailconsult
Voor bestaande patiënten met vragen die het therapievoorstel aangaan en door ons kort te beantwoorden zijn, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor overige en uitgebreide emailconsulten bedragen de kosten €22.50  per mailconsult.

Afzeggen afspraak
Wilt u een gemaakte afspraak afzeggen, dan kan dat. Wij verzoeken u wel om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. U kunt dat per e-mail doen of telefonisch. In het weekend kunt u een afspraak afmelden door de voicemail in te spreken. Als u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt of niet op de afspraak verschijnt, zijn daar kosten aan verbonden. Wij berekenen de kosten voor de gereserveerde tijd aan u door. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Declaratiemoment
Aan het eind van elke maand wordt een gespecificeerde declaratie van de dan afgelopen periode opgemaakt welke u per email wordt toegestuurd.

Betalingsverantwoordelijkheid
U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze declaraties, dat betekent dat u zelf het aan ons verschuldigde bedrag dient over te maken binnen de door ons gestelde betalingstermijn. Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Laboratoriakosten
Tot voor enige tijd stuurden externe laboratoria hun nota direct naar uw zorg-verzekeraar. Onlangs zijn de regels in het zorgstelsel drastisch aangepast. Als gevolg daarvan sturen sommige laboratoria de nota’s voor hun verrichtingen of naar u dan wel naar onze praktijk. Is het laatste het geval doen wij u de originele nota toekomen met het verzoek zelf voor de betaling aan het laboratorium zorg te dragen en de factuur daarna in te dienen bij uw verzekering. Of de nota alsnog door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van het door u afgesloten verzekeringspakket. Het kan dan dus voorkomen dat u bepaalde kosten van het onderzoek, geheel of gedeeltelijk (eerst) zelf moet betalen.