TOPAS test

Praktijk Solleveld » TOPAS test

Wortelbehandelde en daarmee ’dode’ tanden of kiezen kunnen – veelal niet onderkend – de gezondheid belasten.

Meetbaar

Restauratieve ingrepen aan het gebit kunnen in voorkomende gevallen de lichamelijke en psychische gezondheid in negatieve zin beïnvloeden. Behalve negatieve gevolgen zijn er óók voordelen aan de tandheelkundige behandelingen. Om een en ander tegen elkaar af te zetten kan dit schema helpen.

De TOPAS Test onderzoekt stofwisselingsproducten van bacteriën uit tandvleesziekten, paradentose, geïnfecteerde en avitale tanden en kiezen.  Het is mogelijk om toxische substanties als reactieve zwavelverbindingen zoals zwavelwaterstof (H2S) en Methylmercaptan (CH3SH) aan te tonen.  Deze zijn met name belastend voor het organisme omdat zij enzymen en eiwitten die onze stofwisseling mogelijk maken, kunnen remmen.

Wetenschappelijk aangetoonde gezondheidsschade

Alzheimer
Arteriosclerose
Oogziekten
Bloedziekten
Verhoogde bloeddruk
Gewrichtsklachten (Reumatische ziekten)
Hartinfarct
Hartklepontstekingen
Hersenabcessen
Neoplasmata
Infecties rond gewrichtsprothesen
Pneumonie
CVA

Avitale tanden of kiezen

De bacteriën in de dentinekanalen van avitale elementen zijn niet of nauwelijks te bereiken voor antibiotica en desinfecteermiddelen en daarom zijn deze middelen ook niet in staat om de deze bacteriën voorgoed uit te roeien.  Wat blijft is een permanent reservoir van bacteriologischeinfectie(s) en toxinen.

De TOPAS Test stelt zulke belastingen in een paar minuten vast en toont tevens eventuele verborgen infecties aan.

Voordelen van de TOPAS Test

Vroegtijdige diagnostiek van orale problematiek, zelfs voordat röntgenologische veranderingen aantoonbaar zijn. De TOPAS test kan ook belangrijk zijn in de conservatieve tandheelkunde omdat effectieve behandelingen mogelijk zijnvoordat irreversibele gebit- en gezondheidsproblemen zijn ontstaan. Het is een belangrijke indicator bij de beslissing of een worteldode tand of kies (zonder dat reeds radiologische veranderingen zichtbaar zijn) wel of niet getrokken dient te worden of juist (opnieuw) bekroond kan worden. Vanzelfsprekend is het mogelijk te bezien of de avitale tand of kies te behouden is, zonder het gevaar dat bacteriën en hun toxinen als strooihaard de gezondheid ondermijnen.

Testverloop

De tanden moeten goed gepoetst zijn. Dit mag uitsluitend met veel water maar zonder tandpasta en minstens een uur voor het onderzoek.