Corona

Praktijk Solleveld » Corona

Geachte Mevrouw/ Mijnheer,

Het is u zeker niet ontgaan dat het Coronavirus wereldwijd nog steeds een reëel potentieel risico vormt voor de continuïteit van de gehele samenleving. Door de laatste besluiten van de regering, het RIVM alsook diverse geneeskundige en tandheelkundige organisaties, zien wij ons helaas genoodzaakt om de praktijksluiting te verlengen tot maandag 11 mei 2020. Behalve dat wij per e-mail en telefoon bereikbaar blijven, is onze Röntgen-Diagnose-Service (RDS) als afstandsconsult ook mogelijk.  http://www.praktijksolleveld.nl/specialismen/gebit/rontgen-diagnose-service-rds

Mochten er onverhoopt wijzigingen komen vanuit de regering, het RIVM of andere  officiële instanties,  dan zullen wij ons daar opnieuw naar richten.

Wij hopen op uw begrip en wensen u en uw dierbaren, veel gezondheid en sterkte toe in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten,

Henny Solleveld PhD