Alternatief voor orthodontische beugel

Praktijk Solleveld » Alternatief voor orthodontische beugel

De reguliere orthodontie richt zich niet op de fysiologische oorzaak van scheve tanden en niet goed op elkaar sluitende kaken. In veel gevallen zijn deze klachten het gevolg van een te smalle bovenkaak. Door onder meer de evolutie, het veranderd eetpatroon en afwijkend mondgebruik zijn de kaken steeds smaller geworden waardoor de nodige ruime ontbreekt om alle kiezen volledig en mooi in rij, door te laten breken. De reguliere orthodontie probeert ruimte te maken voor de tanden en kiezen door deze in een bepaalde richting te forceren of zelfs tanden of kiezen te extraheren in plaats van de kaken te stimuleren om volledig te volgroeien. Wat we weten is dat tanden en kiezen, na een gedwongen orthodontische behandeling, terug willen keren naar hun ‘oude vertrouwde positie’. Daarom worden na afloop van de orthodontische correcties, draadjes geplaatst achter de fronttanden om het gebit in hun geforceerd afgedwongen positie te houden. Als de tanden, kiezen en kaken na de orthodontische behandeling in echte harmonie zouden zijn, mag toch worden verwacht dat een blijvende positiedwang door een retentiedraad niet nodig is?

Functionele kaakorthopedie

Het laten volgroeien van de kaken waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke groeirichting van het gehele lichaam is een functionele kaakorthopedische benadering zonder orthodontisch geweld. Voor een optimale en effectieve therapie is niet alleen een grondige kennis van alle botstructuren, kaken en kaakgewricht alsook alle (weke delen) structuren daaromheen noodzakelijk, maar zeker ook de ontwikkelingsrelatie van het gebit en voornoemde structuren tot het gehele axiale skelet en houding- en bewegingsapparaat. Zowel voor kinderen als volwassenen is deze Myobrace therapie beschikbaar.

Speciaal kinderspreekuur

orthoMeer en meer ouders kiezen voor hun kinderen een gebitsregulatie zonder de traditionele orthodontische apparatuur. Het principe is eenvoudig. Door speciaal gevormde myotrainers (Myobraces) is het mogelijk de kaken te helpen bij het volgroeien. Dit heeft tot gevolg dat de tanden en kiezen op natuurlijke wijze de ruimte krijgen om – zonder orthodontisch geweld – te kunnen doorbreken en met gemak hun eigen positie kunnen innemen. Het kinderspreekuur wordt geleid door Jolanda van der Leeden. Zij is sinds 2005 werkzaam in de tandheelkunde en houdt zich sindsdien bezig met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van myofunctionele therapie ten behoeve van kaakorthopedische behandelingen en CMD problemen in meerdere praktijken.

Neem contact met ons op als u voor uzelf of voor uw kind een myofunctionele kaakorthopedie overweegt.