Vergoedingen

Praktijk Solleveld » Vergoedingen

Hebben onderzoeken en behandelingen door Praktijk Solleveld gevolgen voor mijn eigen risico?
Het verplicht eigen risico geldt voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg die gedekt is door het aanvullend verzekeringspakket.

Vergoedingen
De (kaak-) fysiotherapeutische kosten worden soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Vergoedingen voor overige kaakorthopedische consulten, onderzoeken en behandelingen worden geheel, gedeeltelijk of niet vergoed op basis van de polisvoorwaarden zoals die zijn gesteld in de door u afgesloten (aanvullende) verzekering.

Behandelingsovereenkomst
De WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van medici en paramedici. In de wet is onder meer geregeld: het recht op informatie, toestemmingsvereiste(n) voor een diagnose en behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op kopie van en inzage in dit dossier en geheimhoudingsplicht van cliëntgegevens. Alle BIG-geregistreerde (para-)medici zijn gehouden aan de richtlijnen van de wet BIG en vallen in eerste instantie onder het Tucht- en Klachtrecht zoals omschreven in deze wet en in tweede instantie onder dat van andere koepelorganisaties dan wel de registrerende beroepsorganisatie(s).

Wanneer de arts of therapeut – binnen het kader van een andere therapie, waarin hij of zij geschoold is – het nodig en/of nuttig acht –  van de in de Reglementen Beroepscode en beroepsprofiel af te wijken, dient hij of zij dit te doen in overleg met de cliënt.

Officiële praktijkregistraties
Fysiotherapie BIG 79035067304
NvG-PT 001449 (Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde)
AUNM 352 (American University of Natural Medicine)
SIA 6457 (Societé Internationale d ’Acupuncture)
NAAV/NAAS -C 432 (Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting/Vereniging)
NIBIG 525030 (Nederland Instituut Voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg)
BDH – Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. – 105 072
WKKGZ – geregistreerd
Geregistreerd bij ANME (Association for Natural Medicine in Europe)

AGB Codes zorgverzekeraars:
Fysiotherapie 04103485
Natuurgeneeskunde 90022087
Praktijk 0499994