Psychodontologie

Praktijk Solleveld » Psychodontologie

Uit een gezamenlijk onderzoek van Praktijk Solleveld (Henny Solleveld PT ND PhD) en de Rijksuniversiteit Leiden (Dr. E.J. de Wilde) blijkt, dat jongeren bij wie een in de bovenkaak gelegen of geïmpacteerde verstandskies bestaat, in hogere mate depressieve stemmingen en suïcidale gedachten rapporteren.

Al geruime tijd geleden werd dit verschijnsel beschreven door Holzapfel, Voll en Adler. Zij beschreven casuïstisch over interacties tussen depressieve gevoelens, apathie, toename van introversie, angst en anorexia bij jonge volwassenen in relatie tot het ´doorbraak´- of eruptieproces van de verstandskiezen.

De gedurende de laatste decennia waargenomen wereldwijde toename van depressiviteit en suïcidaliteit bij jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar en het gelijktijdig voorkomende eruptieproces van de verstandskies zijn mede aanleiding geweest om de correlatie van beide fenomenen wetenschappelijk aan te tonen.

Klik hier voor publicatie.