Kaakorthopedie

Praktijk Solleveld » Kaakorthopedie

De kaakgewrichtregio is een gebied waar verschillende (para-)medisch specialisten elkaar ontmoeten. Voor een juiste differentiële diagnostiek is het noodzakelijk de verschillende ziekten, pijnklachten en de daarmee gepaard gaande symptomen uit de verschillende vakgebieden te kunnen onderscheiden.

Goede diagnostiek met de specifiek daarop afgestemde therapie is immers de beste vorm van genezing. De combinatie van klachten en pijnpatronen maken een systematische diagnostiek soms moeilijk.

kaakorthopedie

Symptomatiek CMD-problemen

Gelet op het feit dat veelvuldig verhoogde spanning van spieren en ligamenten rond de kaakgewrichten leiden tot een scala van klachten. Berucht bijvoorbeeld vanwege de pijnprojectie naar de premolaren en molaren in de bovenkaak. Zijn de spieren mm. masseteres en de mm. temporalis. De geprojecteerde pijnklachten worden door de patiënt als kiespijn ervaren. De hiervoor geconsulteerde tandarts vindt aan de betreffende gebitselementen geen afwijkingen en start na de veelvuldig geuite kiespijnklachten van de patiënt een wortelkanaalbehandeling, of erger, extraheert het aangegeven gebitselement.

De pijn is dan schijnbaar verdwenen maar na korte tijd is de pijn weer aanwezig zoals voor de tandheelkundige behandeling. De pijnprojecterende spieren zijn in een dergelijke situatie niet als oorzakelijke factoren herkend. (Bron: Cranio Mandibulaire Disfuncties ; Steenks, de Weijer).

Als differentiële, selectieve diagnostiek achterwege blijft, is de situatie voor de patiënt alleen maar ernstiger geworden. De tandheelkundige behandeling doet de pijnklachten niet verdwijnen en er wordt juist een extra schade aan het gebit toegebracht.

Praktijk Solleveld is gespecialiseerd in de differentiële diagnostiek en behandelingen bij TMJ-problematiek, Cranio Mandibulaire Disfuncties alsmede Orocervicale en Orofaciale klachten.