Weston A. Price Foundation

Praktijk Solleveld » Weston A. Price Foundation

220px-Westonaprice2Geïnspireerd door het boek van Weston Price Nutrition and Physical Degeneration, waarin hij de relatie beschreef over de gebitstatus enerzijds en voeding anderzijds bij natuurvolkeren, was voor Mike Donkers reden om zich aan te sluiten bij de Weston A. Price Foundation en zich vanaf dan in te zetten om eeuwenoude tradities, kennis en wijsheden hieromtrent te herontdekken. Hij was het die ook de Nederlandse editie van Price’s standaardwerk Voeding en fysieke degeneratie mogelijk maakte. Meer informatie over Mike en de Weston A. Price Foundation vindt u op www.mikedonkers.com.