De behandeling

Praktijk Solleveld » De behandeling

Hoe werken wij?

In de praktijk proberen wij de relatie te leggen tussen lichamelijke en psychische klachten en het gebit.

Soms bestaat die relatie niet en heeft het gebit niets van doen met uw klachten. Meestal is er echter wel degelijk een causaal verband. Het zal u dan ook niet verbazen dat de meeste patiënten die ons consulteren voor een kwaal of aandoening wel zelf een vermoeden hebben waar de oorzaak ligt: het gebit. Opvallend vaak is dat vermoeden juist.

Een grondige diagnose

Vaak worden een aantal zaken in een eerste persoonlijk gesprek al duidelijk. Sommige symptomen zijn vrij gemakkelijk herkenbaar. Een heldere, verantwoorde diagnose kan echter alleen gesteld worden als wij over voldoende informatie over uw gebit en uw klachtenbeeld beschikken.

De voornaamste informatiebronnen daarvoor zijn: computergestuurde focale haard- en stoorvelddiagnostiek, foto’s van uw gebit, mondstroommetingen en zonodig nader onderzoek van het kaakgewricht en de functies ervan.

Aansluitend advies

Voor een eerste onderzoek naar dentogene haard- en stoorveldactiviteit dienen we, zoals gezegd over recente tandfilms van uw gebit te beschikken (OPG en/of solo detail opnamen).

Vraag uw tandarts om de meest recente opnamen die gemaakt zijn en neem deze mee bij het eerste consult. Indien dat voor het onderzoek nodig is, adviseren wij u stoorveldonderzoek en/of mondstroommetingen en eventueel aanvullende laboratoriumonderzoeken te laten verrichten.

Kort daarna stellen wij u in een vervolgconsult op de hoogte van de bevindingen. Met uiteraard een daarop afgestemd therapieadvies.

Geen tandartskliniek

Om misverstanden te voorkomen, Praktijk Solleveld is geen tandartskliniek of -praktijk. Wij stellen hier de specifieke diagnose en geven u daarna een therapieadvies en dragen zorg voor de daaraan verbonden begeleiding en/of behandelingen.