Amalgaam

Praktijk Solleveld » Amalgaam

Metalen in het menselijk lichaam kunnen een allergie veroorzaken. Zo komt een nikkelallergie veel voor. Nikkel is een bestanddeel van roestvast staal en komt ook voor in kronen en bruggen, frames maar ook in stents voor vernauwde kransslagaders, kunstknieën en in metalen chips op lekkende bloedvaten.amalgaam

Nikkel mag volgens de Warenwet geen bestanddeel meer zijn van oorbellen, kettingen, drukknopen en piercings. Toch zit het – vreemd genoeg – nog wel volop in medische hulpmiddelen, kroon- en brugwerk en orthodontische materialen.  De mensen die een nikkelallergie hebben, zijn in vele gevallen ook allergisch voor de amalgaamvullingen of kronen waaronder nog amalgaamdelen zijn achtergebleven.

Tandheelkundige legeringen die worden gebruikt voor kronen, bruggen en dergelijke, kunnen bestaan uit een lange lijst van, veelal toxische metalen: goud, platina, zilver (!), palladium (!), tin(!) , zink(!), gallium (!), titanium, chroom(!), nikkel(!), kobalt (!), kwik(!), vanadium, koper (!), etc.

Er blijkt ook een groeiend aantal patiënten dat zijn of haar ziekte in verband brengt met bijvoorbeeld kwik dat vrijkomt uit amalgaamvullingen. Ook gebeurt het regelmatig dat patiënten in toenemende mate hun ziekte-verschijnselen of klachten toeschrijven of zelfs direct kunnen relateren aan tandheelkundige restauraties. Enige dagen of weken na een tandheelkundige behandeling treden de eerste ziekteverschijnselen op.

Bekijkt u dit filmpje over het vrijkomen van kwik uit uw amalgaamvullingen!

http://iaomt.org/videos/