Email: info@praktijksolleveld.nl | tel: +31 (0)35 6015369

Publicatie: Relatie gevonden tussen in de kaak gelegen (geïmpacteerde) verstandskies en depressiviteit bij adolescenten

Uit een gezamenlijk onderzoek van Praktijk Solleveld (Henny Solleveld) en de Rijksuniversiteit Leiden (Dr. E.J. de Wilde) blijkt, dat jongeren bij wie een in de bovenkaak gelegen of geïmpacteerde verstandskies bestaat, in hogere mate depressieve stemmingen en suïcidale gedachten rapporteren.

Al geruime tijd geleden werd dit verschijnsel beschreven door Holzapfel, Voll en Adler. Zij beschreven casuistisch over interacties tussen depressieve gevoelens, apathie, toename van introvertie, angst en anorexia bij jonge volwassenen in relatie tot het ´doorbraak´- of eruptieproces van de verstandskiezen.

De gedurende de laatste decennia waargenomen wereldwijde toename van depressiviteit en suïcidaliteit bij jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar en het gelijktijdig voorkomende eruptieproces van de verstandskies zijn mede aanleiding geweest om de correlatie van beide fenomenen wetenschappelijk aan te tonen.

Daartoe kregen jongeren, voorafgaand aan een röntgenonderzoek, tevens een psychologische vragenlijst voorgelegd. Deze gegevens werden onafhankelijk van elkaar beoordeeld en gekoppeld.

Een neurologische verklaring luidt, dat de reacties die teweeggebracht worden door het eruptieproces, waarbij de geïmpacteerde verstandskies zich in positie ´worstelt´ , het best kunnen vergeleken worden met de reacties die ook optreden bij het krijgen van de eerste melktanden. Tijdens deze fase is er sprake van een neurovegetatieve prikkeling die uitgaat van het eruptieproces dat (via het neurologische divergentieprincipe) o.a. leidt tot maag-darmstoringen, koorts, diarree en convulsies. Als de tand eenmaal is doorgebroken en daarmee het prikkelingssyndroom is opgeheven, verdwijnen deze verschijnselen.

In dit perspectief is het niet ondenkbaar, dat tijdens het eruptieproces van de verstandskiezen dezelfde neurovegetatieve prikkelingen teweeg worden gebracht, tengevolge waarvan een permanente voortonisatie plaatsvindt van hersencentra die verantwoordelijk zijn voor het gevoelsleven.

Omdat de kaken (o.a. door eetgewoonten) evolutionair smaller zijn geworden, wordt het eruptieproces van de verstandskiezen meer en meer bemoeilijkt en kan veelal geen volledige doorbraak meer plaatsvinden. Een blijvende impactie van de verstandskies is hiervan het gevolg. Behalve dat tijdens de eruptiefase een neurovegetatieve prikkeling plaatsvindt kan ook bij blijvende impactie een prikkeling van de verstandskies uitgaan en zorgen (via het neurologisch divergentieprincipe) voor een permanente disbalans in neurale- humorale- en hormonale regelmechanismen.

Opvallend bij de uitkomsten van dit correlatieonderzoek is dat geïmpacteerde verstandskiezen in de bovenkaak meer depressieve gevoelens veroorzaken dan die in de onderkaak. Uiteraard zal verder onderzoek meer uitsluitsel moeten geven over de exacte relatie tussen psychologische variabelen en impactie van de verstandskiezen.

Lees hier meer.