Over ons

Praktijk Solleveld is sinds 1985 gevestigd in Soest en heeft het karakter van een diagnose- en adviespraktijk voor klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Een bijzonder specialisme is de focale haard- en stoorvelddiagnostiek.

Henny Solleveld heeft zich, na afronding van zijn studies fysiotherapie (1979) en sportfysiotherapie (1980), direct gespecialiseerd in de orthopedische geneeskunde volgens Cyriax (1980-1983). Later volgden onder meer diplomering in de acupunctuur (NAAV-C diploma), neuraaltherapie en Naturopathie. Al snel ging zijn interesse uit naar veranderde occlusale functies en kenmerken en de eigenzinnige (neurologische en anatomische) gevolgen van dergelijke storingen. Parallel aan deze problematiek wordt uiteindelijk het opsporen en lokaliseren van gebitsproblemen zijn specialisme. Zo heeft hij begin jaren negentig van de vorige eeuw, in samenwerking met Dr. Erik-Jan de Wilde, klinisch psycholoog en destijds verbonden aan de Universiteit van Leiden, afdeling klinische- en gezondheids-psychologie, een correlatieonderzoek uitgevoerd naar de (neurologische) effecten van geïmpacteerde (in de kaak gelegen) verstandskiezen en depressiviteit bij adolescenten.

In Duitsland specialiseert hij zich  in een belangrijk diagnostisch aspect van de neuraaltherapie, namelijk stoorveldonderzoek. Aansluitend studeert hij af aan de American University of Naturopathic Medicine en behaalt zijn PhD-graduatie (1990). In die periode geeft hij als gastdocent meerdere voordrachten en workshops over gebits- en kaakgewrichtproblematiek met als thema’s ‘Kiezen of Helen?’ en  ’Waarom sneed Vincent van Gogh zijn oor af?’

Omdat Solleveld zich gaandeweg voornamelijk bezighield met het onderzoeken naar de oorzakelijke factoren bij chronische en steeds terugkerende klachten van het houding- en bewegingsapparaat, verschillende ziekten en aandoeningen in relatie tot het gebit en occlusoposturaliteit in het bijzonder, bestudeerde hij in dat perspectief ook deze aspecten in correlatie met blessuregevoeligheid bij profvoetballers en atleten. Solleveld verzorgde en verzorgt regelmatig voordrachten en masterclasses met als thema HET GEBIT ALS SPELBREKER.

Begin 2007 is Solleveld één van de initiatiefnemers van SportsInjuryLab (SIL) en tot op heden ook één van de hoofdonderzoekers van het wetenschappelijke kennis- en onderzoekscentrum. Het hoofdaccent bij dit onafhankelijk instituut richt zich op voornoemde problematiek in relatie tot het houdings- en bewegingsapparaat en de gevolgen ervan op de conditie en performanceontwikkeling van topsporters. Eerder heeft hij wetenschappelijk onderzoek verricht onder atleten en profvoetballers. Dat laatste heeft onder meer geleid tot zijn publicaties ‘Associations between poor oral health and reinjuries in male elite soccer players: a cross-sectional self-report study’ dat werd gepubliceerd in BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation (2015) enAre oral health and fixed orthodontic appliances associated with sports injuries and postural stability in elite junior ale soccer players? (2018). Uit voornoemde wetenschappelijke studies onder voetballers is gebleken dat toename van blessuregevoeligheid en het ontvankelijk zijn voor herblessures zijn terug te voeren op bepaalde gebitsproblemen al of niet in combinatie met kaakgewrichtproblematiek en het wel of niet dragen of gedragen hebben van een orthodontische mondbeugel.

Verder geeft Henny Solleveld regelmatig gastcolleges voor osteopaten in de sport, (tand)artsen, fysiotherapeuten en bewegingswetenschappers. Het begeleiden van eindejaars studenten fysiotherapie in wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van hun scripties, vindt Solleveld een mooie aanvulling op zijn praktijkvoering.

Een en ander zorgde voor een andere, meer holistische, diagnostische invalshoek als het gaat om aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, en stoorvelddiagnostiek bij chronische ziekten en aandoeningen. Dit heeft er toe geleid dat hij gaandeweg door zijn specifieke praktijkvoering vele patiënten heeft kunnen helpen die vastgelopen waren in hun zoektocht naar de echte oorzaak van hun klachten en in het helingsproces.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?