Behandelwijze

Daar meer en meer uit onderzoeken blijkt dat afwijkingen in het gebit zoals bijvoorbeeld chronische ontstekingsactiviteit, apexresecties en wortelkanaalbehandelingen, maar ook kaaksluitingsproblemen (kaakgewrichten), verantwoordelijk kunnen zijn voor onder meer nek- schouder- en rug- of beenklachten, een chronische aandoening of een ziekteproces en psychologische klachten, wordt de gebitstatus zowel anamnestisch als klinisch in het eerste onderzoek meegewogen.

Op geleide van uw gezondheidsprobleem of uw vraagstelling hierover heeft Praktijk Solleveld verschillende instapmogelijkheden.

Als de weg naar gezondheid u te lang duurt of heeft geduurd en wilt u een eerste stap zetten om eindelijk de vinger te krijgen achter ‘verborgen’ oorzaken van uw klachten, is een uitgebreid stoorveldonderzoek van uw gebit en de functies en kenmerken van uw kaakgewrichtjes een echte ‘must’. Bij deze eerste onderzoeken kunt u verwachten dat – behalve bespreking van het actueel radiologisch beeldmateriaal (OPG) – een uitgebreide intake plaatsvindt en op geleide van uw hulpvraag en diagnostische noodzaak direct de aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Voorts wordt door ons in een later stadium een professioneel bevindingenverslag met een eerste therapeutisch stappenplan opgesteld. Het complete document (met informatieve bijlagen en verklarende woordenlijst) wordt u per gewone post toegestuurd. Voor de kosten van deze innovatieve eerste stap, u gelieve te kijken onder het kopje ‘Tarieven en Vergoedingen’.

Samenwerking met de huisarts, tandarts of specialist is dan ook vanzelfsprekend. Daar waar nodig wordt terugverwezen of ingezonden voor een tweede opinie dan wel specifieke specialistische behandeling. Gestreefd wordt naar een synergetisch en kwalitatief onderzoeks- en behandelingstraject met als enig doel de patiënt – voor zover als mogelijk – te bevrijden van zijn of haar klachtenpatroon.

Voor de praktijkvoering is het principe ‘vraaggestuurde’ zorg richtinggevend. De praktijk is verder bekend onder (top)sporters. Het onderzoeken van kaakgewrichtaandoeningen en gebitshaarden in relatie tot blessuregevoeligheid en blessurehistorie wordt in de ruimste betekenis van het woord mogelijk gemaakt door samenwerking met meerdere Hogescholen en Universiteiten in binnen- en buitenland. Voor meer informatie hieromtrent: klik hier.

De uiteindelijke doelstelling is het voorkomen en behandelen van uw gezondheidsklachten en functionele prestatieklachten bij (top)sporters alsook het inzichtelijk maken van oorzakelijke factoren bij chronische of herhaalde sportblessures in casu ziekten en aandoeningen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?